زمان پرداخت حقوق بهمن ماه پرسنل اعلام شد. (1398/11/15)   ********دوره " آموزش ایمنی عمومی " ویژه پرسنل شرکت بهسوپویان توسط اساتید مجرب مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار برگزار گردید. (1396/11/03)   ********کسب گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت Iso 9001:2015 و H.S.E-M.S از شرکت بین المللی DQS . (1396/11/09)   زمان پرداخت حقوق بهمن ماه پرسنل سازمان ها (1398/11/15) زمان پرداخت حقوق بهمن ماه پرسنل سازمان ها اعلام شد.